Välkommen! Den här sidan innehåller utöver en kortfattad presentation av mig även mitt CV och information om hur man enklast kommer i kontakt med mig.

Jag kommer även att presentera min syn på aktuella händelser inom informationssäkerhetområdet i form av ett nyhetsflöde från min säkerhetsblogg http://www.ictsecurity.se/

Kontakta mig gärna för eventuella frågor eller synpunkter.