david_cv_2015_frilagd

Jag föddes år 1983 i Karlstad, Värmland. Till Värmland har jag sedan dess alltid återvänt efter uppdrag och andra resor, även fast min hemkommun numer stavas Kil. Jag har sedan tidig ålder intresserat mig för teknik och redan i början av 1990-talet kom jag för första gången i kontakt med datorer. Relativt snart började jag intressera mig för datorkommunikation och sedan slutet av 1990-talet har jag aktivt valt att fokusera mitt kompetensområde mot IT-säkerhet.Jag är färdigutbildad dataingenjör frår Karlstads Universitet och har inriktat mina studier mot IT-säkerhet.

Innan min utbildning var slutförd började jag dock år 2005 arbeta på WM-data som IT-säkerhetskonsult med tekniska säkerhetsgranskningar.

Efter två år på WM-data gick jag över till Veriscan Security, där jag arbetade som informationssäkerhetskonsult med fokus på teknisk säkerhet. Mina kompetensområden där var främst tekniska säkerhetsgranskningar, applikationssäkerhet, standarder, policies & riktlinjer(ISO27000, PCI/DSS etc.) och infrastruktursdesign.

Mellan hösten 2011 och våren 2013 arbetade jag på Avan AS i Oslo som senior informationssäkerhetskonsult och utöver mitt fortsatta arbete med ISO27000 fokuserade jag då främst på PKI-implementationer och design, säker fjärråtkomst, säkra systemarkitekturer och säkerhet i IPv6.

På ÅF Technology i Karlstad arbetade jag mellan åren 2013-2015 som senior informationssäkerhetskonsult. Mina fortsatta fokusområden var arbete med standarder som ISO27000 och säkerhet i SCADA-system.

Sedan januari 2015 arbetar jag på Bitsec  i Karlstad som senior informationssäkerhetskonsult. Jag arbetar mycket med strategiska IT-säkerhetsfrågor och säkerhetsarkitektur.

 

I min yrkesroll är jag resultatdriven, mycket organiserad och självständig med ett sinne för detaljer. Jag är duktig på att prioritera för att på så vis uppfylla beslutspunkter inom utsatt tid.